2021 / 2022

GJEMSEL #5, 2022, 150 x 130 cm, akryl/lerret

GJEMSEL #2, 2022, 150 x 130 cm, akryl/lerret

GJEMSEL #1, 2022, 150 x 130 cm, akryl/lerret

GJEMSEL #3, 2022, 150 x 130 cm, akryl/lerret

GJEMSEL #6, 2022, 150 x 130 cm, akryl/lerret

AEGIS, 2021, 130 x 115 cm, akryl/lerret

MOTOL #2, 2022, 130 x 115 cm, akryl/lerret

UTGÅENDE FARTØY, 2022, 200 X 190 cm, akryl, tørrpigment, oljepastell/lerret

EVERNIA, 2020, 150 x 135 cm, akryl, tørrpigment/linlerret

CETRARIA, 2021, 150 x 135 cm, akryl, tørrpigment/linlerret

MULM 1, 2021, 140 x 105 cm, Akryl/ upreparert bomullslerret.

MORS HJERTE #6, 2022, 55 x 46 cm, akryl/lerret

2020

VANDRING, GRØNN, 2020, 100 x 70 cm, mixed media / papir

TERRENG #1, 2020, 160 x 90 cm, akryl, pigment / lerret

FORMØRKELSE, 2020, 160 x 100 cm, akryl, pigment / lerret

TERRENG #2, 2020, 160 x 100 cm, akryl, pigment / lerret

SKAR, 2020, 160 x 100 cm, akryl, tørrpastell / lerret

FAVN, 2020, 160 x 100 cm, akryl, pastell / lerret

CAPRICE 2019, 200 x 195 cm, akryl, pigment / lerrret

GENERASJONER #2, 2018, 200 x 195 cm, akryl, pastell, pigment / lerret

GENERASJONER#1, 2018, 200 x 190 cm, akryl, pastell/lerret

ARV, 2018, 200 x 195 cm, akryl, oljepastell / lerret

ARV – Overview, Galleri Semmingsen 2018

BIOTOP #1, 2018, 130 x 120, akryl, pastell / lerret

ETTERKOMMERE #6, 2018, 80 x 60 cm, akryl, pastell / lerret

ECAVATIONS S1, 2017, 40 x 30 cm, akryl, olje / lerret

EXCAVATIONS S2, 2017, 40 x 30 cm, akryl, olje / lerret

EXCAVATIONS ( BIG RED ), 2017, 200 x 190 cm, akryl, pigment / lerret

LIV, 2017, 150 x 135 cm, akryl, pigment / lerret

UT. 2017, 150 x 150 cm, akryl, pigment, papir, tape / lerret

EXCAVATIONS M1, 100 x 80 cm, mixed media / lerret

EXCAVATIONS M2, 2017, 100 x 80 cm, akryl, pigment / lerret

U.T., 2016, 145 x 145 cm, akryl / lerret

COLLAGE CERULEAN, 2016, 100 x 70 cm, mixed media / papir

SOLAGES, 100 X 70 cm, akryl /MDF + COLLACE CADMIUM YELLOW, 100 x 70 cm, akryl, papir, tape / papir

BACKYARS SHED #9 ( THE GARDEN ), 145 x 135 cm, akryl / lerret

VANISHING RED #2, 2014, 160 x 70 cm, akryl / lerret

AUTUMN DAYS # 1, 130 x 120 cm, akryl / lerret

fra serien AUTUMN DAYS, 130 x 120 cm, akryl, pigment / lerret

fra serien CRUST (UNDER SURFACE ), 2015, 130 x 120 cm, akryl, pigment / lerret

U.T. 150 x 135 cm, akryl, pigment / lerret

TOO MUCH, 2013, div. tekstil, gesso, uprep. linlerret

PARALELL #3, 2013, mixed media, 110 x 60 x 21 cm
GLOBUS, 2013, akryl, pigment, div. tekstil, plast / lerret, 182 x 185 cm

PARALLEL #1, 2013, akryl, lerretsrester / trefinér, 50 x 80 cm

GOLDEN PAST, 2013, akryl + div. tekstil / lerret, 181 x 171 cm

KEEP AT BAY, 2013, 207 x 136 cm
THE BIG GREY, 2013, 123 x 101 cm, akryl + div. tekstil / lerret

FROM RAGS TO RICHES, 2013, akryl + div. tekstil / lerret, 125 x 102 cm

THE LUCKY FEW, 2013, akryl + div. tekstil / lerret, 123 x 101 cm

MORGENEN UTENFOR, 2013, akryl + div. tekstil / lerret, 173 x 137 cm

U.T. 180 x 170 cm, akryl, div. tekstil / lerret

BACKDROP, 2013, akryl, div. tekstil, linlerret, trekrakk, 220 x 102 x 80 cm

fra serien TEPPENE, 2012, var.str., akryl / bomull