Utvalgte arbeider:TRAFO, Annen Etasje, 12.oktober – 17.november 2013

Globusblå 182x185

«Globus», 182×185 cm
akryl, div.tekstil, plast, tørrpigment/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

BACKDROPbeskj

«Backdrop», 220×102 x80cm
akryl, lerret, div tekstil og tre
© Kari Mette Wik/BONO

INVITASJON detalj Backdrop

detalj, Backdrop
© Kari Mette Wik/BONO

TooMuchMakeUp 210X180

«Too much», 210X180cm
upreparert linlerret, div.tekstil, gesso
© Kari Mette Wik/BONO

CalmSurface 181X166

«Calm Surface» 181X166cm
akryl, div.tekstil/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

GoldenPast 181x171

«Golden Past», 181X171cm
akryl, div.tekstil/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

TheLuckyFew, 123x101

«The Lucky Few», 123x101cm
akryl/div.tekstil/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

TheBigGrey 123X101

«The Big Grey», 123×101 cm
akryl, div.tekstil/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

FromRagstoRiches, 125X102

«From Rags to Riches», 125x102cm
akryl, div.tekstil, metall/lerret
© Kari Mette Wik/BONO

KeepatBay

«Keep at Bay», 207X136cm
akryl + div. tekstil på lerret
© Kari Mette Wik/BONO

Parallel1, 50x80_

«Parallel #1», 50x80cm
akryl/lerretmontasje på trefinérplate
© Kari Mette Wik/BONO

Parallel3,frahøyre

«Parallel #3», 110x60x21 cm
akryl i lerret + akryl/lerretmontasje
© Kari Mette Wik/BONO

Parallel2, detalj1

detalj, «Parallel #2»

Oversiktsbilder Separatutstilling / Soloshow, TRAFO, Annen Etasje, 12.0ktober – 17.november 2013

Kopi av KeepAtBay,CalmSurface,TooMuchMakeUp

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

Kopi av Paralle3,GoldenPast

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

Kopi av Globusblå, Backdrop

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

RAGSTORICHES THEBIGGREY

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

FromRagsToRiches,TheBigGray,KeepAtBay

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

_D3A2420

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

_D3A2730

Installation view, Trafo, Annen Etasje, okt- nov-13
© Kari Mette Wik/BONO

 

» MUTE » – Teppene

INFO OM PROSJEKTET

Bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

Prosjektet  har sin bakgrunn i refleksjoner rundt språk / språkløshet, og behovet for en utvidelse og fornying av vokabularet, når språket oppleves tomt og innholdsløst, samtidig som uttrykksbehovet er stort og nødvendig.

Opplevelsen av at intet språk kan uttrykke det umulige, skapte en tilstand av språkløshet og lammelse. Herav tittelen ”Mute”.

Med erkjennelsen av- og utgangspunkt i denne tilstanden oppstod idéer og metoder av en annerledes og ny karakter.

De bærende elementer er materialitet og farge, benyttet på – for meg – nye og ukonvensjonelle måter.  Etter mange måneders ”taushet”  begynte et vokabular  å ta form da jeg på  hvite upreparerte lerretskvadrater, påførte farge på nye måter, i store mengder. Med utgangspunkt i en svært begrenset palett; sort, hvitt, ”Hunters Green” og rød cadmium, begynte jeg å  dyppe lerretene i fargebad, helle tyntflytende farge utover o.l,  metoder som svarte til opplevelsen av maktesløshet og at ting var ute av kontroll.

Ved å ta tak i nye metoder, teknikker og strategier, fant jeg en forbindelse med de følelsene den beskrevne tilstanden skapte hos meg.

Disse arbeidene får naturlig nok et tekstilt uttrykk, men teknikken som benyttes er fortsatt akryl på lerret. Arbeidstittel er ”Teppene”.

Etter hvert i prosessen har en rekke av disse arbeiden blitt til bestanddeler i serien kalt «Lacerations» – se bloggarkiv