«The Hood»

INFO OM PROSJEKTET:

«THE HOOD» er et fotoprosjekt hvor alle motivene er hentet fra turer i mitt umiddelbare nærmiljø. Bildene er tatt med mobilkamera når jeg tilfeldigvis møter på et motiv. Tematikk og motivvalg er basert på et ønske om å  skildre og dokumentere spor etter barns bruk av naturen som fristed og lekeplass, og hvordan dette preger miljøet og naturen.

Spor som i stor grad vekker egne barndomsminner, og forteller meg hvor verdifulle disse lommene med «uberørt» natur er for bomiljø, oppvekst, bevegelsesmuligheter og fantasi.

Bildene kan ses som et innspill i boligpolitikken, et forsvar for en ufortjent lite verdsatt bydel, eller som skildringer av barndom og natur. For meg handler det om alt dette, men først og fremst om en interesse for det som oppstår i møtet mellom det som vokser vilt, og de spor og fremmede elementer barnas lek etterlater seg. Et møte som skaper en form for gjenkjennelse og visuell poesi jeg ønsker å formidle videre.

Alle motivene er fra  Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Et sted mange har en oppfatning om. Fordommer florerer. Under følger noen fakta om bydelen:

Bydel Søndre Nordstrand er Oslos sydligste bydel. I syd grenser bydelen mot kommunene Oppegård og Ski, i øst mot marka og i vest mot sjøen. Dette gir store muligheter for rekreasjon både sommer og vinter. Søndre Nordstrand er, etter Nordstrand, bydelen med størst grøntarealer. Dette kan også forklare hvorfor bare 1,5 % av befolkninger er plaget av trafikkstøy (mot 6,8 % i Oslo totalt ). Det bor idag ca 36 000 mennesker her, og bydelen er med sine 18,4 km2 Oslos største bydel i areal. Botettheten er Oslos laveste med 1,9 innbygger per dekar.

«HYTTENE»

Hytte #1 –  vår-12

Hyttte #2 – november-11

Kjøkken

Hytte #3 november-12

Hytte #4 – sommer-12

«PEACE»

sommer – 2012

Høsten 2012

«GRAFFITI»