» MUTE » – Teppene

INFO OM PROSJEKTET

Bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

Prosjektet  har sin bakgrunn i refleksjoner rundt språk / språkløshet, og behovet for en utvidelse og fornying av vokabularet, når språket oppleves tomt og innholdsløst, samtidig som uttrykksbehovet er stort og nødvendig.

Opplevelsen av at intet språk kan uttrykke det umulige, skapte en tilstand av språkløshet og lammelse. Herav tittelen ”Mute”.

Med erkjennelsen av- og utgangspunkt i denne tilstanden oppstod idéer og metoder av en annerledes og ny karakter.

De bærende elementer er materialitet og farge, benyttet på – for meg – nye og ukonvensjonelle måter.  Etter mange måneders ”taushet”  begynte et vokabular  å ta form da jeg på  hvite upreparerte lerretskvadrater, påførte farge på nye måter, i store mengder. Med utgangspunkt i en svært begrenset palett; sort, hvitt, ”Hunters Green” og rød cadmium, begynte jeg å  dyppe lerretene i fargebad, helle tyntflytende farge utover o.l,  metoder som svarte til opplevelsen av maktesløshet og at ting var ute av kontroll.

Ved å ta tak i nye metoder, teknikker og strategier, fant jeg en forbindelse med de følelsene den beskrevne tilstanden skapte hos meg.

Disse arbeidene får naturlig nok et tekstilt uttrykk, men teknikken som benyttes er fortsatt akryl på lerret. Arbeidstittel er ”Teppene”.

Etter hvert i prosessen har en rekke av disse arbeiden blitt til bestanddeler i serien kalt «Lacerations» – se bloggarkiv

 

 

«The Hood»

INFO OM PROSJEKTET:

«THE HOOD» er et fotoprosjekt hvor alle motivene er hentet fra turer i mitt umiddelbare nærmiljø. Bildene er tatt med mobilkamera når jeg tilfeldigvis møter på et motiv. Tematikk og motivvalg er basert på et ønske om å  skildre og dokumentere spor etter barns bruk av naturen som fristed og lekeplass, og hvordan dette preger miljøet og naturen.

Spor som i stor grad vekker egne barndomsminner, og forteller meg hvor verdifulle disse lommene med «uberørt» natur er for bomiljø, oppvekst, bevegelsesmuligheter og fantasi.

Bildene kan ses som et innspill i boligpolitikken, et forsvar for en ufortjent lite verdsatt bydel, eller som skildringer av barndom og natur. For meg handler det om alt dette, men først og fremst om en interesse for det som oppstår i møtet mellom det som vokser vilt, og de spor og fremmede elementer barnas lek etterlater seg. Et møte som skaper en form for gjenkjennelse og visuell poesi jeg ønsker å formidle videre.

Alle motivene er fra  Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Et sted mange har en oppfatning om. Fordommer florerer. Under følger noen fakta om bydelen:

Bydel Søndre Nordstrand er Oslos sydligste bydel. I syd grenser bydelen mot kommunene Oppegård og Ski, i øst mot marka og i vest mot sjøen. Dette gir store muligheter for rekreasjon både sommer og vinter. Søndre Nordstrand er, etter Nordstrand, bydelen med størst grøntarealer. Dette kan også forklare hvorfor bare 1,5 % av befolkninger er plaget av trafikkstøy (mot 6,8 % i Oslo totalt ). Det bor idag ca 36 000 mennesker her, og bydelen er med sine 18,4 km2 Oslos største bydel i areal. Botettheten er Oslos laveste med 1,9 innbygger per dekar.

«HYTTENE»

Hytte #1 –  vår-12

Hyttte #2 – november-11

Kjøkken

Hytte #3 november-12

Hytte #4 – sommer-12

«PEACE»

sommer – 2012

Høsten 2012

«GRAFFITI»

«Lacerations»

I disse arbeidene kalt «Lacerations» («Flenger») møtes ulike teknikker og tilnærminger til maleriet, og danner taktile lag-på-lag-objekter.

De upreparerte  lerretenes bevegelighet og tekstur benyttes på en måte som fremhever deres fysiske og romlige forhold til omgivelsene. De store størrelsene, flatene og formene kan enkelt flyttes rundt, og gir rom for å prøve og feile, legge til og trekke fra.

I foreningen av de ulike teknikkene oppstår et møte, innholdsmessig og formalt, som skaper nye historier, form og språk. Det gir uttrykksmuligheter som svarer til intensjonen om at arbeidene skal inneha fysiske og taktile trekk. Det åpner for å operere innen et større handlingsrom som spenner fra mer konvensjonelle vegghengte arbeider til skulptur og installasjon.

Hiding Place

detalj, Hiding Place

Saddle a dream
Mixed media

detalj, Saddle a Dream

Mossy #1

Forkastede lerreter på blindramme danner bakgrunn og struktur for videre bearbeiding og  komponering.

Render #2

Cover

Denial
Akryl, spraymaling og perforert treplate på linstoff

Assemblage #1

Defence

u.t (grid)

Fra serien «Bits & Pieces»

Arbeidstittelen ”Vrak” og ”Bits&Pieces” er betegnelsen på arbeider hvor jeg benytter forkastede lerreter. I arbeidet med maleriene benytter jeg en «briste eller bære-metode» som krever stor presisjon, og som resulterer i en del mislykkede resultater.

Med et ønske om å gi gyldighet og verdighet til all energien, alle tankene og følelsene som ligger i de vrakede bildene,  tar jeg de i bruk på nytt, i nye sammenhenger og utnytter de kvaliteter de innehar til tross for sin utilstrekkelighet. Dette materialet tillater en friere og mer fabulerende holdning, hvor prosessen og erfaringene jeg gjør er det primære, og hvor resultatene har vært underordnet.

Et element ved disse arbeidene er også en tidvis antipati mot det pretensiøse og eksklusive som kan være sider ved teknikken og materialene som kreves i arbeidet med maleriene.

Fra serien «Bits & Pieces»

«Face #2»

«Face #1b»

Collage av lerretskanter på MDFplate  50 x 75 cm

Objekt, akryl/lerret

Objekt, akryl/lerret