» MUTE » – Teppene

INFO OM PROSJEKTET

Bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

Prosjektet  har sin bakgrunn i refleksjoner rundt språk / språkløshet, og behovet for en utvidelse og fornying av vokabularet, når språket oppleves tomt og innholdsløst, samtidig som uttrykksbehovet er stort og nødvendig.

Opplevelsen av at intet språk kan uttrykke det umulige, skapte en tilstand av språkløshet og lammelse. Herav tittelen ”Mute”.

Med erkjennelsen av- og utgangspunkt i denne tilstanden oppstod idéer og metoder av en annerledes og ny karakter.

De bærende elementer er materialitet og farge, benyttet på – for meg – nye og ukonvensjonelle måter.  Etter mange måneders ”taushet”  begynte et vokabular  å ta form da jeg på  hvite upreparerte lerretskvadrater, påførte farge på nye måter, i store mengder. Med utgangspunkt i en svært begrenset palett; sort, hvitt, ”Hunters Green” og rød cadmium, begynte jeg å  dyppe lerretene i fargebad, helle tyntflytende farge utover o.l,  metoder som svarte til opplevelsen av maktesløshet og at ting var ute av kontroll.

Ved å ta tak i nye metoder, teknikker og strategier, fant jeg en forbindelse med de følelsene den beskrevne tilstanden skapte hos meg.

Disse arbeidene får naturlig nok et tekstilt uttrykk, men teknikken som benyttes er fortsatt akryl på lerret. Arbeidstittel er ”Teppene”.

Etter hvert i prosessen har en rekke av disse arbeiden blitt til bestanddeler i serien kalt «Lacerations» – se bloggarkiv

 

 

Atelier / Prosess : Vår – høst 2012

Her legger jeg ut bilder som viser arbeidet i atelieret og ulike stadier i arbeidsprosessen.

Høsten 2012

Atelieret 30. oktober 2012

Over: «Hiding Place», «Denial» og «Virtue» under arbeid

Oversikt Atelier

Over ses innfarging av upreparert lerret, malerier under arbeid, og skisse/forsøk på prosjektet «Til Veggs» – som viser ferdige og uferdige malerier, stiftet på veggen fra hjørne til hjørne, fra gulv til tak, med motivet mot veggen og baksiden vendt ut.

«Denial» under arbeid

Denial

«Hiding Place» og farging av upreparert linlerret

Materialmix

«Lacerations» under arbeid

«Lacerations» Oversikt atelier

Vår 2012

Oversikt atelier – våren-12

Fra serien «Bits & Pieces»

Arbeidstittelen ”Vrak” og ”Bits&Pieces” er betegnelsen på arbeider hvor jeg benytter forkastede lerreter. I arbeidet med maleriene benytter jeg en «briste eller bære-metode» som krever stor presisjon, og som resulterer i en del mislykkede resultater.

Med et ønske om å gi gyldighet og verdighet til all energien, alle tankene og følelsene som ligger i de vrakede bildene,  tar jeg de i bruk på nytt, i nye sammenhenger og utnytter de kvaliteter de innehar til tross for sin utilstrekkelighet. Dette materialet tillater en friere og mer fabulerende holdning, hvor prosessen og erfaringene jeg gjør er det primære, og hvor resultatene har vært underordnet.

Et element ved disse arbeidene er også en tidvis antipati mot det pretensiøse og eksklusive som kan være sider ved teknikken og materialene som kreves i arbeidet med maleriene.

Fra serien «Bits & Pieces»

«Face #2»

«Face #1b»

Collage av lerretskanter på MDFplate  50 x 75 cm

Objekt, akryl/lerret

Objekt, akryl/lerret