» MUTE » – Teppene

INFO OM PROSJEKTET

Bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

Prosjektet  har sin bakgrunn i refleksjoner rundt språk / språkløshet, og behovet for en utvidelse og fornying av vokabularet, når språket oppleves tomt og innholdsløst, samtidig som uttrykksbehovet er stort og nødvendig.

Opplevelsen av at intet språk kan uttrykke det umulige, skapte en tilstand av språkløshet og lammelse. Herav tittelen ”Mute”.

Med erkjennelsen av- og utgangspunkt i denne tilstanden oppstod idéer og metoder av en annerledes og ny karakter.

De bærende elementer er materialitet og farge, benyttet på – for meg – nye og ukonvensjonelle måter.  Etter mange måneders ”taushet”  begynte et vokabular  å ta form da jeg på  hvite upreparerte lerretskvadrater, påførte farge på nye måter, i store mengder. Med utgangspunkt i en svært begrenset palett; sort, hvitt, ”Hunters Green” og rød cadmium, begynte jeg å  dyppe lerretene i fargebad, helle tyntflytende farge utover o.l,  metoder som svarte til opplevelsen av maktesløshet og at ting var ute av kontroll.

Ved å ta tak i nye metoder, teknikker og strategier, fant jeg en forbindelse med de følelsene den beskrevne tilstanden skapte hos meg.

Disse arbeidene får naturlig nok et tekstilt uttrykk, men teknikken som benyttes er fortsatt akryl på lerret. Arbeidstittel er ”Teppene”.

Etter hvert i prosessen har en rekke av disse arbeiden blitt til bestanddeler i serien kalt «Lacerations» – se bloggarkiv

 

 

«Lacerations»

I disse arbeidene kalt «Lacerations» («Flenger») møtes ulike teknikker og tilnærminger til maleriet, og danner taktile lag-på-lag-objekter.

De upreparerte  lerretenes bevegelighet og tekstur benyttes på en måte som fremhever deres fysiske og romlige forhold til omgivelsene. De store størrelsene, flatene og formene kan enkelt flyttes rundt, og gir rom for å prøve og feile, legge til og trekke fra.

I foreningen av de ulike teknikkene oppstår et møte, innholdsmessig og formalt, som skaper nye historier, form og språk. Det gir uttrykksmuligheter som svarer til intensjonen om at arbeidene skal inneha fysiske og taktile trekk. Det åpner for å operere innen et større handlingsrom som spenner fra mer konvensjonelle vegghengte arbeider til skulptur og installasjon.

Hiding Place

detalj, Hiding Place

Saddle a dream
Mixed media

detalj, Saddle a Dream

Mossy #1

Forkastede lerreter på blindramme danner bakgrunn og struktur for videre bearbeiding og  komponering.

Render #2

Cover

Denial
Akryl, spraymaling og perforert treplate på linstoff

Assemblage #1

Defence

u.t (grid)