BLOGG

«Bits & Pieces»

Arbeidstittelen ”Vrak” og ”Bits&Pieces”er betegnelsen på arbeider hvor jeg benytter forkastede lerreter. I arbeidet med maleriene benytter jeg en «briste eller bære-metode» som krever stor presisjon, og som resulterer i en del mislykkede resultater.

Med et ønske om å gi gyldighet og verdighet til all energien, alle tankene og følelsene som ligger i de vrakede bildene,  tar jeg de i bruk på nytt, i nye sammenhenger og utnytter de kvaliteter de innehar til tross for sin utilstrekkelighet. Dette materialet tillater en friere og mer fabulerende holdning, hvor prosessen og erfaringene jeg gjør er det primære, og hvor resultatene har vært underordnet.

Et element ved disse arbeidene er også en tidvis antipati mot det pretensiøse og eksklusive som kan være sider ved teknikken og materialene som kreves i arbeidet med maleriene.

Fra serien «Bits & Pieces»

«Face #2»
«Face #1b»
Collage av lerretskanter på MDFplate  50 x 75 cm

Objekt, akryl/lerret

Objekt, akryl/lerret